Benoeming

  • 01/08/2003
Zie ook:
Thema:

De Koning benoemt de Heer Michel MALHERBE tot Adviseur op het Kabinet van de Koning, waar hij wordt belast met de betrekkingen met de media. Hij volgt, op 1 augustus a.s., de Heer Pierre-Emmanuel DE BAUW op, die Ambassadeur van België wordt te Havana.

BIOGRAFISCHE GEGEVENS

De heer Michel MALHERBE werd geboren te Namen op 26 mei 1966. Hij is gehuwd en vader van drie kinderen. Naast een licentiaatstitel in de Germaanse filologie is hij tevens titularis van een master in internationale betrekkingen.
Na zijn indiensttreding in de diplomatieke loopbaan in 1991, werd hij verbonden aan de Europese Waarnemingsmissie (ECMM) te Zagreb. Later was hij achtreenvoolgens op post te Peking, te Singapore en te Brussel, waar hij de functie bekleedde van adjunct-woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
De heer MALHERBE is momenteel Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij het Bureau der Verenigde Naties in Genève.