Benoeming van Prins Joachim tot Vaandrig-ter-zee 2de Klasse - Eedafllegging

  • 05/03/2012
Thema:

De Koningin alsook Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen in de voormiddag op de Marinebasis van Zeebrugge een militaire eedafleggingsplechtigheid bij. Tijdens deze plechtigheid legt Prins Joachim, die op 26 december 2011 tot Vaandrig-ter-zee 2de Klasse benoemd werd, de constitutionele eed af samen met zeven andere militairen van de Marine.