Beschermcomité van "Missing Children Europe"

  • 08/03/2012
Zie ook:
Thema:

De Koningin woonde op het Paleis te Brussel een vergadering bij van het Beschermcomité van Missing Children Europe, de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Zij heeft, samen met de andere leden van het Beschermcomité, ook de nieuw verkozen leden van de Raad van Bestuur van Missing Children Europe ontmoet, die hun programma voor de drie volgende jaren hebben voorgesteld.

Missing Children Europe groepeert 23 zusterorganisaties (NGO's) uit 16 Europese landen, waaronder de Belgische stichting Child Focus. De Koningin is Erevoorzitster van Child Focus en lid van het Beschermcomité van Missing Children Europe.