Beschermcomité van "Missing Children Europe" - 2013

  • 14/03/2013
Zie ook:
Thema:

De Koningin zit in de voormiddag op het Paleis te Brussel een vergadering voor van het Beschermcomité van Missing Children Europe, de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Tijdens een gemeenschappelijke vergadering ontmoet de Koningin samen met de andere leden van het Beschermcomité, ook de leden van de Raad van Bestuur van Missing Children Europe. Deze vergadering handelt over de sleutelprioriteiten van de organisatie voor de periode 2013-2015, over de coördinatie van de Europese Financiële Coalitie tegen de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen online, alsook over het netwerk 116 000, het Europese telefoonnummer voor vermiste kinderen.

Missing Children Europe groepeert 28 zusterorganisaties (NGO's) uit 19 Europese landen, waaronder de Belgische stichting Child Focus. De Koningin is Erevoorzitster van Child Focus en Voorzitster van het Beschermcomité van Missing Children Europe.