Bescherming van kinderen in de context van noodsituaties

  • 27/02/2012
Zie ook:
Plaats:

Prinses Mathilde neemt in de namiddag, in het Egmontpaleis te Brussel, deel aan een internationale conferentie over de bescherming van kinderen in de context van noodsituaties. Deze conferentie ("Brussels Alliance to Protect Children In and Out of Emergencies") wordt georganiseerd door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in samenwerking met UNICEF, in het kader van de 10de verjaardag van de optionele protocollen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Deze optionele protocollen gaan over kinderhandel, -prostitutie en -pornografie, alsook over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten.

Prinses Mathilde neemt voor de deelnemers het woord, samen met nationale en internationale sprekers. Zij hebben het over de verhoogde risico's van ernstige schendingen, uitbuiting en misbruik waarmee kinderen geconfronteerd worden als gevolg van noodsituaties, en het nemen van effectieve maatregelen om kinderen beter te beschermen tegen dergelijke gevolgen. Tijdens deze conferentie wordt tevens een kort fragment vertoond van de film "Not my life" over kinderhandel.

Prinses Mathilde heeft in het verleden al herhaaldelijk haar engagement getoond voor het welzijn van kinderen, en in het bijzonder voor kinderen in noodsituaties. Als Erevoorzitster van UNICEF België, zet de Prinses zich in om de aandacht te vestigen op de gevaren van bepaalde crisissen zoals conflicten en andere catastrofen die de fysische, psychologische en emotionele integriteit van kinderen aantasten.