Bezoek

  • 02/05/2007
Zie ook:
Bezoek te Rome, aan de recent door de Regie der Gebouwen gerenoveerde Academia Belgica.
Belga

Bezoek te Rome, aan de recent door de Regie der Gebouwen gerenoveerde Academia Belgica.. De Academia Belgica, die in 1939 in Rome werd opgericht, is één van de 11 federale instellingen die het land telt. Doel van de Academia is een werk- en woonplaats te bieden aan jonge Belgische onderzoekers en kunstenaars, en een uitstalraam te zijn voor talrijke Belgische academische, wetenschappelijke en artistieke projecten in de Italiaanse hoofsdstad.