Bezoek

  • 16/09/2008
Zie ook:
Bezoek aan het project "Binnenste Buiten" dat werd opgericht door het OCMW van Antwerpen.
Belga

Bezoek aan het project "Binnenste Buiten" dat werd opgericht door het OCMW van Antwerpen. Via een stylingcursus, een naaiatelier en een kledijwinkel kunnen vrouwen die uitgesloten zijn van onze welvaartstaat, vaardigheden leren om op een volwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven.