Bezoek

  • 15/02/2006
Zie ook:
Bezoek in Heverlee aan het Centrum voor nanowetenschappen en nanotechnologie van de KULeuven, en aan het IMEC, het Interuniversitair Micro-electronica Centrum.
Belga

Bezoek in Heverlee aan het Centrum voor nanowetenschappen en nanotechnologie van de KULeuven. Aansluitend begeeft de Koning zich naar het IMEC, het Interuniversitair Micro-electronica Centrum, waar hij na een werkvergadering de installaties bezoekt.