Bezoek

  • 25/09/2006
Zie ook:
Thema:
Bezoek van de Koning aan de basis van Bevekom, in het kader van de deelname van België aan militaire operaties.
Belga

In het kader van de deelname van België aan militaire operaties, bezoekt de Koning de basis van Bevekom (1ste Wing), om er het personeel van Defensie te ontmoeten dat zich voorbereidt om naar Libanon, Kosovo, Bosnië en Afghanistan te vertrekken.