Bezoek

  • 18/12/2002
Bezoek aan Sambreville in de Provincie Namen
Belga

Bezoek aan Sambreville in de Provincie Namen.
Eerst is een werkvergadering voorzien over het programma "URBAN II", waarvoor de gemeente Sambreville geselecteerd werd. Dit programma, medegefinancierd door de Europese Commissie en het Waalse Gewest, heeft tot doel de socio-economische heropleving van de gemeente te bevorderen.
Vervolgens worden de Prins en de Prinses door de lokale overheden ontvangen. Tijdens deze receptie wordt de nadruk gelegd op het samenwerkingsakkoord tussen Velaine-sur-Sambre (gemeente Sambreville) en Kaprijke (Provincie Oost-Vlaanderen).
Daarna ontmoeten de Prins en de Prinses de bevolking in Auvelais vooraleer te lunchen met een aantal jongeren uit de gemeente.
Tenslotte begeven ze zich naar Tamines, waar een bezoek wordt gebracht aan de gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten en Muziek en waar zij aansluitend de bevolking ontmoeten.