Bezoek

  • 25/11/2003
Zie ook:
Thema:
Bezoek aan het "Centrum voor Begaafdheidsonderzoek" te Antwerpen. Dit Centrum begeleidt hoogbegaafde kinderen en hun ouders.Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kennen ook opvoedingsproblemen die een hindernis kunnen vormen op hun weg naar volwassenheid.
Belga

Bezoek aan het "Centrum voor Begaafdheidsonderzoek" te Antwerpen. Dit Centrum begeleidt hoogbegaafde kinderen en hun ouders.Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kennen ook opvoedingsproblemen die een hindernis kunnen vormen op hun weg naar volwassenheid.
Prinses Mathilde wenst de aandacht te vestigen op deze problematiek die vandaag nog niet altijd onmiddellijk erkend wordt. De Prinses hecht een groot belang aan alle aspecten van "opvoeding".