Bezoek

  • 20/02/2005 - 23/02/2005
Zie ook:
Plaats:
Zending naar Mali.
Belga

Zending naar Mali. Tezamen met Minister van Ontwikkelingssamenwerking A. De Decker die de zending leidt, ontmoet Prinses Mathilde, naast officiële contacten met de Malinese autoriteiten, ook traditionele chefs en verschillende doelgroepen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De terreinbezoeken staan in het teken van de prioritaire beleidsthema's van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Mali : basisonderwijs, gezondheid en decentralisatie, met een bijzonder accent voor vrouwen (gender) en kinderen.
De Prinses wenst de aandacht te vestigen op dit belangrijke terreinwerk, waarbij armoedebestrijding in al haar aspecten centraal staat en tevens kadert binnen de Millennium ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Photos for this post

Bezoek

© Belga