Bezoek

  • 13/03/2003
Zie ook:
Bezoek aan de Katholieke Hogeschool Leuven - Departement Economisch Hoger Onderwijs waar in maart 2003 uitwisselingsprojecten lopen met tweedejaarsstudenten uit de verschillende Gemeenschappen, alsook met internationale studenten.
Belga

Bezoek aan de Katholieke Hogeschool Leuven - Departement Economisch Hoger Onderwijs waar in de week van 17 - 21 maart 2003 twee uitwisselingsprojecten lopen met tweedejaarsstudenten uit de verschillende Gemeenschappen, alsook met internationale studenten. Deze projecten worden gesteund door het Prins Filipfonds. Studenten "management assistant" en "bedrijfsvertaler" uit de Katholieke Hogeschool Leuven, de "Haute Ecole EPHEC" te Brussel, de "Haute Ecole Blaise Pascal" uit Arlon en internationale partnerscholen van de Hogeschool werken rond hun toekomstige functie in KMO en multinationals. Studenten "marketing" uit dezelfde scholen ontwikkelen een marketingplan voor het op een buitenlandse markt brengen van een Belgisch product. Prins Filip woont van beide projecten de werkzaamheden van enkele taalgemengde groepen bij, en gebruikt een lunch samen met een afvaardiging van de studenten uit de verschillende Gemeenschappen.