Bezoek

  • 17/07/2002

Bezoek aan de gemeente Durbuy in de Provincie Luxemburg.
Eerst ontmoeten de Prinsen enkele families in een sociale woning te Bomal, gevolgd door een werkvergadering over woningsproblemen in een landelijke omgeving.
Vervolgens bezoeken ze de Labyrinthus, een in Barvaux-sur-Ourthe gelegen toeristische attractie.
Nadien worden ze door de lokale overheden ontvangen in het Gemeentehuis.
Tenslotte gaan ze naar Durbuy waar een lunch voorzien is in gezelschap van een tiental jongeren uit de streek en waar ze de bevolking zullen ontmoeten.