Bezoek

  • 01/10/2002

Bezoek aan de Westhoek.
De rode draad doorheen dit bezoek zijn vooral de gebeurtenissen tijdens WO 1 en de rol van wijlen Koning Albert I. Zo zijn bezoeken gepland aan een Duitse kustbatterij op het Domein Raversijde, aan een tentoonstelling in Nieuwpoort evenals aan het Monument voor Koning Albert en het sluizencomplex en tenslotte aan een fototentoonstelling in Veurne.
Verder bezoekt de Prinses ook een basisschool in Oostduinkerke. Deze school gebruikt onder meer het systeem van de "axenroos" ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Ook hebben de Prinsen aandacht voor het verkeersveiligheidproject van de stad Veurne, pilootstad voor West-Vlaanderen.
Zoals gebruikelijk besteden de Prinsen ook uitgebreid aandacht aan een contact met de bevolking en lunchen ze met een aantal jongeren uit de streek.