Bezoek

  • 19/02/2003
Bezoek aan Luik : onderming "Eurogentec" te Seraing.
Belga

Bezoek aan Luik. Na de ontvangst van de Vorsten op het Stadhuis door de Burgemeester en zijn collega's van de Luikse agglomeratie, woont de Koning een werkvergadering bij op het Stadhuis met sociale gesprekspartners, die lid zijn van de Economische en Sociale Raad van het Waalse Gewest. Deze vergadering is gewijd aan de problemen in de sector van de metaalnijverheid en de economische en sociale ontwikkeling in Wallonië. Daarna begeeft de Koning zich naar de onderneming "Eurogentec" te Seraing, spinoff van de "Université de Liège", wereldspeler in de biotechnologie die reactieven en diensten levert in het domein van genomics en proteomics in de sector van het farmaceutisch en academisch onderzoek.
De Koningin bezoekt de tentoonstelling "Simenon... un siècle" die wordt georganiseerd door Euroculture op initiatief van de Provincie, de Universiteit en de Stad Luik, tussen de "Place Saint-Lambert" en de "Place du Marché". Vervolgens begeeft de Koningin zich naar het nieuwe gebouw van de vzw "La Lumière". Zij bezoekt er de verschillende ateliers en diensten, die de vereniging toelaten haar encadrerings- en integratiewerkzaamheden voor blinden en slechtzienden van alle leeftijden voort te zetten.