Bezoek

  • 02/10/2002
Zie ook:
Thema:

In het kader van de `Dag Initiatief Buitenschoolse Opvang` (IBO), bezoek aan een speels-creatieve werking van het IBO ``t Ravotterke`. De vraag naar het begeleiden van basisschoolkinderen via een gestructureerde pedagogische aanpak buiten de schooluren neemt gestaag toe. Met haar bezoek wenst de Prinses de aandacht te vestigen op de noodzaak van goede buitenschoolse opvang. Kinderen leiden zelf de Prinses rond in de recreatieruimten.