Bezoek

  • 25/03/2003
Zie ook:
Bezoek aan het "Institut Technique Cardinal Mercier Notre-Dame du Sacré-Coeur" te Schaarbeek.
Belga

Bezoek aan het "Institut Technique Cardinal Mercier Notre-Dame du Sacré-Coeur" te Schaarbeek.
Het instituut is een school met positieve discriminatie, die nauw aanleunt bij de educatieve en pedagogische visie van de "Aalmoezeniers van de Arbeid".
Op uitnodiging van de leerlingen zelf woont de Koningin een leerlingenvergadering bij, die de principes van burgerzin en democratie aanleert en door de leerlingen "Conseil de tous" wordt genoemd.
Aansluitend brengt de Koningin een bezoek aan een klas waar het Frans als vreemde taal wordt aangeleerd aan jonge nieuwkomers in ons land. Het bezoek wordt besloten met een informeel contact met een aantal vertegenwoordigers van de leerlingen en de leerkrachten.