Bezoek

  • 06/05/2003
Zie ook:

Bezoek aan het dagcentrum en het bezigheidshuis voor gehandicapten `De Stappe` te Mortsel. Het tehuis, dat zich richt tot volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap, hangt af van de vzw Katrinahome in Antwerpen.