Bezoek

  • 25/11/2003
Zie ook:

Bezoek te Gent, aan het Instituut Rommelaere van de Universiteit Gent (UGent).
Dit universitair onderzoekscentrum wordt gesubsidieerd door de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth.