Bezoek

  • 19/06/2004
Zie ook:

Bezoek aan het Natuurreservaat ?De Maat? te Mol. Dit natuurreservaat van 150 hectaren bestaat grotendeels uit wateringen en heidelandschappen en biedt wandelaars de gelegenheid om de biodiversiteit van de streek te ontdekken.