Bezoek

  • 23/06/2004
Zie ook:

Bezoek aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA).
De Koning bezoekt in deze federale,wetenschappelijke instelling de tijdelijke en vaste tentoonstellingen en neemt er deel aan een werkvergadering.
Tijdens deze vergadering komen niet enkel de uitdagingen voor het KMMA als federale en wetenschappelijke instelling aan bod, maar ook de verstevigde samenwerking met de Afrikaanse partners, de geplande tentoonstelling over het koloniaal verleden van Congo en de omvorming van de instelling tot een modern en dynamisch Afrikamuseum.
Afsluitend ontmoet de Vorst personeel en vorsers van het KMMA tijdens een receptie.