Bezoek

  • 20/09/2004

Bezoek aan het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) te Gent. Dit instituut verricht fundamenteel onderzoek naar de werking van belangrijke levensprocessen, zowel bij mensen als planten.
Dit leidde tot meerdere doorbraken in verschillende facetten van de biologie, onder meer in het onderzoek naar de ontwikkeling en het behandelen van kanker, de ziekte van Alzheimer en andere aandoeningen.
De verschillende aspecten van dit basisonderzoek komen aan bod tijdens enkele uiteenzettingen, een ontmoeting en postersessie met jonge wetenschappers en een bezoek aan de laboratoria van VIB.
De rondgang wordt afgesloten met een werklunch met enkele CEO?s van biotechnische bedrijven die op het technologiepark gevestigd zijn. Deze bedrijven bouwen verder op fundamenteel onderzoek in domeinen als de farmaceutica en de landbouw om er marktklare producten van te maken.