Bezoek

  • 07/10/2004
Zie ook:

Synthese en conclusies van een workshop waarbij de drie Gewesten hun analyse, acties en vooruitzichten voorstellen op het gebied van het beheer en de recyclage van kunststofafval. Vervolgens brengt de Prins een bezoek aan de firma EKOL NV. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de mechanische recyclage van kunststofafval en werd gecreëerd in 1989, in het kader van de industriële reconversie ten gevolge van de sluiting van de Limburgse steenkoolmijnen. Dit was een initiatief van de kaderleden van de steenkoolmijnen, van de Limburgse Vinyl Maatschappij en van de OVAM.