Bezoek

  • 12/11/2003
Zie ook:
Bezoek te Jambes, aan drie instellingen voor mensen met een meervoudige handicap : "Les Perce-Neige", "La Douceur Mosane" et "Les Coteaux Mosans".
Belga

Bezoek te Jambes, aan drie instellingen voor mensen met een meervoudige handicap : "Les Perce-Neige", "La Douceur Mosane" et "Les Coteaux Mosans".
Deze multidisciplinaire centra staan in voor de opvang van kinderen en volwassenen met een meervoudige handicap en benadrukken de continuïteit van de medisch-educatieve en therapeutische zorgverlening van kind tot volwassen leeftijd.