Bezoek

  • 19/10/2004
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Naar aanleiding van hun eedaflegging werden de officier-leerlingen van het 3de jaar van de Koninklijke Militaire School op het Koninklijk Paleis te Brussel ontvangen voor een uiteenzetting over de ?Koninklijke functie?. Vervolgens werden zij rondgeleid in het Paleis. Het bezoek werd afgesloten met een ontmoeting met Prins Filip.