Bezoek

  • 12/09/2005
Zie ook:

Bezoek aan het domein van het Meer van Bambois. Deze site in de gemeente Fosses-la-Ville wordt beheerd door de vzw IDEF (Institut pour le Développement de l?Enfant et de la Famille) en heeft als doel kinderen in aanraking te brengen met de rijkdommen van de natuur. In het gezelschap van verschillende scholen woont de Prins er een aantal workshops bij, die ingaan op de didactische installaties en de diverse tuinen.