Bezoek

  • 29/09/2005
Zie ook:

Ontmoeting met de deelnemers aan het Symposium ?EURO-RIOB?. Het ?Internationaal Netwerk van Bekkenorganisaties? (International Network of Basin Organizations ? INBO) werd gecreëerd in 1994 en groepeert waterbeheerders en -beleidsvoerders van een 50-tal landen. Het Symposium 2005, georganiseerd te Namen onder het voorzitterschap van Minister Benoît Lutgen, gaat in het bijzonder in op de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water, alsook op de deelname van burgers bij het opstellen bij de ontwikkeling van het waterbeleid.