Bezoek

  • 07/03/2006
Zie ook:

Bezoek aan een aantal ?taalbadklassen? (?classes en immersion?) van de Gemeenteschool en het Athénée Royal Lucienne Tellier in Anvaing. Vermits dit type onderwijs in Anvaing reeds in 1998 werd
opgestart, kan de Koningin er kennismaken met de verscheidene leerfases en resultaten die er worden behaald.