Bezoek

  • 21/03/2006
Zie ook:

Bezoek aan het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden (KIDS) te Hasselt. De Prinses maakt in de afdeling ?doven? kennis met de begeleiding en opvoeding van kinderen en jongeren met gehoorproblemen.