Bezoek

  • 13/05/2006
Zie ook:
Plaats:

Bezoek aan het Centrum voor de Revalidatie voor gehandicapte vogels van het Hoofdstedelijk gewest Brussel, een onderdeel van de Koninklijke Liga voor de vogelbescherming, ter gelegenheid van de Open Deurdagen.
Het Centrum voor de Revalidatie zal te dezer gelegenheid zijn visie geven Inzake de bescherming van de fauna in onze steden, alsmede raad verstrekken aangaande de stappen die dienen gevolgd in geval men een gekwetst wild dier of een vogel die uit de nest is gevallen zou vinden.