Bezoek

  • 14/09/2006
Zie ook:

Bezoek aan het André Scheers Huis dat zowel informatie als ondersteuning geeft aan brandwondenpatiënten én aan hun familie op het psychosociale vlak. Dit opvanghuis is geïntegreerd binnen het UZ Gent. De Prinses wordt er via multidisciplinaire rondetafels ingelicht over het zorg- en nazorgtraject. De Prinses heeft verder een informeel contact met ex-brandwondenpatiënten die een beroep deden op het André Scheers Huis.