Bezoek

  • 06/02/2007
Zie ook:

Bezoek aan het Centrum Algemeen Welzijnswerk Artevelde te Gent. Dit centrum zorgt voor de opvang en de begeleiding van dak- en thuislozen in de Gentse regio.