Bezoek

  • 14/06/2007
Zie ook:

In het kader van het Gert Noel Fonds opgericht in 1999 in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, bezoekt de Prinses de dienst Oncologie van het ziekenhuiscentrum van Moescroen. Het Fonds Gert Noel werd opgericht ter bevordering van de luisterbereidheid, informatieverstrekking en humanere verzorging van zieken in ziekenhuizen.