Bezoek

  • 11/10/2007
Zie ook:

Bezoek aan de vzw Bond zonder Naam te Antwerpen, een sociaal culturele beweging die de kwaliteit van het samenleven wil verbeteren. De Prinses neemt tijdens een werkvergadering kennis van verschillende projecten alvorens op meer informele wijze met enkele medewerkers van BZN te praten.