Bezoek

  • 28/11/2007
Zie ook:

Bezoek aan het `Federaal werk De Vrienden der Blinden` te Ghlin (Mons).
Na de academische zitting bezoekt de Prinses het Opleidingscentrum voor Blindengeleidehonden en het Centrum voor de omzetting in Brailleschrift.