Bezoek

  • 07/10/2004
Zie ook:
Bezoek aan het  psychiatrische ziekenhuis Le petit Bourgogne- afdeling moeder-kind te Luik.
Belga

Bezoek aan het psychiatrische ziekenhuis Le petit Bourgogne- afdeling moeder-kind te Luik. De Prinses heeft er contacten met het personeel en een privé-gesprek met de moeders die in deze afdeling verblijven.
Vervolgens begeeft de Prinseszich naar het "Collectief tegen huiselijk geweld en uitsluiting" eveneens te Luik. De Prinses neemt deel aan een rondetafel met vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en met het personeel van dit Collectief.