Bezoek

  • 19/04/2005
In het kader van bezoeken in Roeselare, bezoek aan het delicatessenbedrijf Rik Remmery te Ledegem.
Belga

Bezoek in Roeselare. De Vorsten worden er op het stadhuis ontvangen alvorens ze een contact hebben met de bevolking op de Grote Markt.
Vervolgens bezoekt Koning achtereenvolgens het Nationaal Wielermuseum, het bedrijf NV Snack Foods Poco Loco en het VTI (Vrij Technisch Instituut).
De Koningin bezoekt van haar kant de vzw "Lochting-Dedrie", een tewerkstellingsproject rond biologische landbouw en het Hoger Instituut voor Verpleegkunde en Biotechnologie (KATHO- HIVB).
Nadien bezoeken de Vorsten het delicatessenbedrijf Rik Remmery te Ledegem.