Bezoek

  • 30/01/2007
Zie ook:
Bezoek aan het bedrijf Star-Apic te Angleur.
Belga

Bezoek aan het bedrijf Star-Apic te Angleur. De Vorst neemt er deel aan een werkvergadering alvorens een kort bezoek te brengen aan het bedrijf.