Bezoek

  • 09/02/2006
Zie ook:
Thema:
Plaats:
Bezoek aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.
Belga

Bezoek aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, belast met de vorming der hogere kaders van Defensie. De Koning woont er o.a. een oefening in crisisbeheer bij.