Bezoek

  • 09/05/2007
Zie ook:
Bezoek in Gent aan het project "Jouw kind groeit op in de wijk".
Belga

Bezoek aan het project "Jouw kind groeit op in de wijk", een buurtproject in de Gentse Wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham dat een netoverschrijdend samenwerkingsverband tot stand heeft gebracht tussen bewoners, scholen, kinderdagverblijven en wijkorganisaties.