Bezoek aan de Koninklijke School voor Onderofficieren

  • 16/10/2008
Zie ook:
Thema:

Sterk geïnteresseerd in de manier waarop jonge onderofficieren voorbereid worden om de belangrijke rol die zij in onze strijdkrachten vervullen op zich te nemen, brengt de Koning een bezoek aan de Koninklijke School voor Onderofficieren te Saffraanberg. Tijdens dit bezoek wordt de Koning geïnformeerd over de organisatie van de vorming van de kandidaten-onderofficier en over de manier waarop deze gerealiseerd wordt.