Bezoek aan een basiseducatieproject

  • 21/10/2008
Zie ook:
De Prinses brengt een bezoek aan een basiseducatieproject van de organisatie "Lire et Ecrire" te Verviers.
Belga

De Prinses brengt een bezoek aan een basiseducatieproject van de organisatie "Lire et Ecrire" te Verviers. De Prinses heeft in haar activiteiten de voorbije jaren meermaals de aandacht gevestigd op verschillende aspecten van opvoeding, en in het bijzonder op het belang van basiseducatie
die de vooroordelen kan wegnemen die bestaan tegen laaggeletterdheid.