Bezoek aan het `International Center for Reproductive Health`

  • 12/11/2008
Zie ook:

Binnen het kader van het voorzitterschap van Prinses Astrid van de stuurgroep van de medische fondsen van de Koning Boudewijnstichting brengt de Prinses in de namiddag, een bezoek aan het ?International Center for Reproductive Health (ICRH)?, onder leiding van Prof. Dr. Marleen Temmerman van de Universiteit Gent. Dit centrum was laureaat 2008 van de Prijs De Beys goed voor 150.000 ?.
Opgericht door Prof. Dr. Marleen Temmerman als een multidisciplinair centrum binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent, richt dit centrum zich tot allerlei kwetsbare groepen.