Bezoek aan het Kwartier Commandant de Hemptinne

  • 13/10/2009
Zie ook:
Thema:

In het kader van zijn traditionele bezoeken aan Defensie begeeft de Koning zich naar het Kwartier Commandant de Hemptinne te Heverlee. Hij zal er een presentatie bijwonen van de Belgische ISTAR capaciteit (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance) zoals ze voorzien is in de schoot van het Hoofdkwartier van de Europese Battle Group, momenteel onder Belgisch commando voor een periode van zes maanden. Als inleiding op deze demonstratie wordt de Koning ook over de toekomstprojecten van Defensie ingelicht