Bezoek aan Zeebrugge.

  • 18/10/2001

Bezoek van de Vorsten aan de Visserijsector in Zeebrugge.
Vergadering gewijd aan de economische en sociale aspecten van de sector, onderhoud op een vissersboot met de matrozen en hun echtgenote.