Child Focus - Erevoorzitterschap

  • 31/01/2014
Thema:
Plaats:

Hare Majesteit Koningin Paola heeft gevraagd ontheven te worden van haar Erevoorzitterschap van Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Gezien de relevante rol van de stichting in onze samenleving en het belang dat Hare Majesteit de Koningin hecht aan het welzijn van kinderen, heeft de Koningin het Erevoorzitterschap van Child Focus aanvaard. De Koningin engageert zich in de strijd tegen verdwijningen en alle vormen van seksueel misbruik van kinderen in ons land.

Sedert 2002 heeft Koningin Paola zich actief ingezet als Erevoorzitster van Child Focus. De stichting biedt naast het verspreiden van opsporingsberichten, ondersteuning aan ouders en naasten van kinderslachtoffers. Bovendien biedt ze een actieve dienstverlening naar kinderen toe. Zo informeert de stichting kinderen over veiligheid op het internet. Koningin Paola heeft met haar inzet bijgedragen tot een grotere bewustwording van deze problematiek op Europees en internationaal niveau. Zij zal dit blijven doen via haar Erevoorzitterschap van het Beschermingscomité van de koepelorganisatie Missing Children Europe. Doelstelling van Missing Children Europe is, in opdracht van haar leden, de strijd op Europees niveau te verdedigen en er over te waken dat de Europese richtlijn tegen de seksuele uitbuiting van kinderen in de nationale wetgevingen wordt overgenomen.

De Koningin en Koningin Paola brengen in dit kader in de voormiddag op vrijdag 31 januari een bezoek aan Child Focus. Tijdens een rondetafelgesprek wordt er dieper ingegaan op de werking van Child Focus.