CIVA en VIZO

  • 27/03/2002
Zie ook:

Bezoek aan het `Centre International pour la Ville, l`Architecture et le Paysage` (CIVA) te Brussel, en aan de tentoonstelling `Een nieuw België` over design die mede werd georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) en het Huis voor Kunst en Restauratieambacht.