Concert

  • 25/10/2005
Plaats:

Concert van het Ensemble Soledad, georganiseerd in samenwerking met het Festival van Vlaanderen en het ?Festival de Wallonie?, op het Paleis te Brussel.
Met dit concert wensen de Koning en de Koningin hun dank te betuigen aan de leden van de federale, gewest- en gemeenschapsregeringen, de Provinciegouverneurs, alsook al diegenen die meegewerkt hebben aan het welslagen van de vieringen rond 175 jaar België en 25 jaar federalisme.