Conferentie

  • 15/09/2003 - 19/09/2003
Zie ook:
Vijfde Verdragspartijenconferentie te Bangkok (Thailand) over het verbod van aanwending, stockage, productie, overdracht en vernietiging van antipersoonsmijnen.
Belga

Vijfde Verdragspartijenconferentie te Bangkok (Thailand) over het verbod van aanwending, stockage, productie, overdracht en vernietiging van antipersoonsmijnen.
Prinses Astrid neemt er het woord.
De Prinsen brengen bij die gelegenheid tevens een beleefdheidsbezoek aan de Koninklijke Familie van Thailand.
Verder brengen zij een bezoek aan het Rode Kruis in Thailand en aan een ontmijningscentrum in Cambodja.